آخرین اخبار : 

سامانه پیامکی باغان

سامانه پیامکی باغان سبز آماده دریافت انتقادات وپیشنهادات شما درخصوص روستای باغان,مطالب واخبار سایت و…میباشد. همچنین دوستانی که تمایل به همکاری ونویسندگی درسایت دارندمیتوانندباشماره اختصاصی۵۰۰۰۲۸۳۲۷۷۰ویا از ایمیلadmin[at]baghansabz.irبا ماتماس برقرارنمایند.