آخرین اخبار : 

درباره ما

سایت باغان سبزیک رسانه خبری و اطلاع رسانی مربوط به روستای باغان دشتی بوده و وابسته به هیچ نهاد،حزب یاجناح خاصی نمی باشد.
هدف از راه اندازی این سایت معرفی روستای باغان وپوشش تا حد ممکنی اخبار روستا می باشد.

انتقادات وپیشنهادات خود را درباره روستای باغان باما درمیان بگذارید:

info@baghansabz.ir

۵۰۰۰۲۸۳۲۷۷۰