آخرین اخبار : 

مخابرات استان بوشهر

جوابیه مخابرات استان بوشهر جهت راه اندازی اینترنت پرسرعت در روستای باغان

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر؛درپاسخ به مطالب مندرج درسایت باغان نیوز درخصوص درخواست مردم جهت نسل نوین همراه اول وپیگیری مستمر وتاکید جناب آقای دکتر شهریاری ، به استحضارخوانندگان ومخاطبین ارجمند میرساند ،مخابرات منطقه بوشهردر راستای اجابت این درخواست نسبت به طراحی،تامین تجهیزات ، نصب وراه اندازی نسل نوین تلفن همراه درروستای باغان اقدام نموده وهم اکنون شبکه ...