آخرین اخبار : 

مشارکت صددرصدی مردم روستای باغان شهرستان دشتی درسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن۹۵

img_20161018_152952صد درصدمردم روستای باغان شهرستان دشتی درسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن ۹۵شرکت نمودند.

آقای احمدرضایی مسئول دفترictباغان وعضوشورای اسلامی این روستا درگفتگو باخبرنگارباغان سبزضمن تقدیر از حضور صددرصدی مردم روستای باغان در سرشماری اینترنتی نفوس ومسکن ۹۵افزود:تمامی خانوارهای ساکن در روستای باغان درسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن۹۵شرکت نموده اند.

رضایی اضافه کرد:از زمان شروع سرشماری اینترنتی نفوس ومسکن ۹۵ امکان ثبت نام اینترنتی کلیه خانوارهای ساکن در روستای باغان بصورت رایگان در دفتر ict این روستا ودر دونوبت صبح وعصرانجام گرفت وحتی به جهت تشویق وترغیب مردم دراین طرح درخارج ازساعات مشخص شده نیز از مراجعه کنندگان با روی باز استقبال شده وثبت نام آنان انجام می گردید.

رضایی بیان کرد:طبق آماری که تاکنون بدست آمده ۴۰۵خانوار در روستای باغان درسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن ۹۵شرکت نموده اندکه این آمارازحضور وشرکت صددرصدی مردم روستای باغان درسرشماری اینترنتی ۹۵خبرمی دهد.

ایشان افزود:گرچه باسرشماری حضوری مرکزآمارایران احتمال تغییرات جزئی درآمار وجوددارد ولی براساس آماری که از سرشماری اینترنتی امسال در روستای باغان بدست آمده وبراساس مقایسه آمار بدست آمده فعلی با سرشماری رسمی سال ۹۰ تاکنون تعداد۴۶خانوار و۸۷نفرجمعیت به این روستا افزوده شده است که نشانه خوبی ازمهاجرت معکوس به این روستا دارد.(براساس سرشماری رسمی سال۱۳۹۰ مرکزآمارایران روستای باغان دارای ۳۵۹خانوار و ۱۴۷۸ نفرجمعیت بوده است.)

رضایی درپایان ضمن تشکر ازهمه کسانی که شخصااقدام به ثبت اینترنتی مشخصات خانوار خوددرسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن ۹۵ نموده اند افزود:شورا ودهیاری روستای باغان جهت تشویق اهالی این روستا در سرشماری اینترنتی ۹۵ تعداد ۵ جایزه پانصدهزار ریالی برای شرکت کنندگان دراین طرح درنظرگرفته اند که قرعه کشی آن بزودی انجام وبرندگان آن اعلام خواهدشد.

انتهای پیام/ا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.