آخرین اخبار : 

مشکل صدور کارتهای ملی هوشمند در استان بوشهر برطرف شد

۸۲۲۹۶۷۴۳-۷۱۱۴۹۵۱۴مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: اشکال سیستمی پیش آمده در صدور کارتهای ملی هوشمند برطرف و در زمان حاضر طبق روال معمول این کار انجام می شود.
کیومرث صالحی نیا افزود: از زمان آغاز به کار صدورکارتهای ملی هوشمند تاکنون ۲۷۶ هزار نفر برای دریافت کارت های هوشمند به ثبت احوال مراجعه کردند که از این تعداد تاکنون ۲۰۶ هزار نفرکارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: امسال ۱۴۱ هزار نفر درخواست کارت ملی هوشمند در استان بوشهر داشته اند که ۷۸ هزار کارت صادر شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با بیان اینکه هر دو روز یکبار محموله کارتهای هوشمند به استان صادر می شود اظهار کرد: کارت هوشمند همه افراد ثبت نام کننده تا اردیبهشت ماه صادر و تا نیمه آذر نیز برای همه متقاضیان مهرماه نیز کارت هوشمند ملی صادر می شود.
صالحی نیا با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار نفر در استان بوشهر هنوز برای دریافت کارت ملی هوشمند مراجعه نکرده اند افزود: با توجه به اینکه این طرح سال ۹۷ به پایان می رسد از شهروندان بوشهری درخواست می شود هرچه سریعتر برای ثبت نام به دفترهای ثبت احوال در شهرستانهای استان مراجعه کنند.
منبع:ایرنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.