آخرین اخبار : 

نرخ عملیات برداشت با کمباین در استان بوشهر اعلام شد

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز فصل برداشت غلات و دانه‌های روغنی، نرخ عملیات برداشت با کمباین در استان بوشهر را اعلام کرد.
به گزارش باغان سبز به نقل ازمهر، علیرضا پدیسار صبح چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزش کشاورزی اظهار داشت: نرخ برداشت غلات و کلزا با کمباین در سال زراعی ۹۵ – ۹۶ در استان، به صورت ساعتی و هکتاری است.

وی در خصوص برداشت ساعتی بیان کرد: در مزارع گندم و جو هزینه کار با کمباین‌های متوسط (داخلی) به ازای هر ساعت کار مفید مبلغ۶۴۷۷۰۰ ریال و با کمباین‌های نیمه‌سنگین به ازای هر ساعت کار مفید مبلغ ۷۸۹۷۰۰ ریال و در مزارع گندم و جو آبی با کمباین‌های سنگین (وارداتی) به ازای هر ساعت کار مفید مبلغ۱۴۷۹۷۰۰ریال است.

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برداشت با کمباین کاه‌جمع‌کن در مزارع گندم و جو دیم با عملکرد زیر ۲ تن به ازای هر ساعت کار مفید مبلغ ۶۴۷ هزار و ۷۰۰ ریال است.

پدیسار در خصوص نرخ برداشت به صورت هکتاری نیز گفت: در مزارع گندم و جو دیم با کمباین‌های متوسط (داخلی) با احتساب یک ساعت و ۱۵ دقیقه به ازای هر هکتار مبلغ ۸۰۹ هزار و ۶۲۵ ریال است.

وی ادامه داد: در مزارع گندم و جو آبی با کمباین های متوسط (داخلی) با احتساب ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه به ازای هر هکتار مبلغ یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۲۵ ریال، در مزارع گندم و جو آبی با کمباین‌های نیمه سنگین با احتساب ۲ ساعت به ازای هر هکتار مبلغ یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۴۰۰ ریال و در مزارع گندم و جو آبی با کمباین های سنگین (وارداتی) با احتساب یک ساعت و ۱۵ دقیقه به ازای هر هکتار مبلغ یک میلیون و ۸۴۹ هزار و ۶۲۵ ریال است.

پدیسار افزود: در مزارع کلزا نیز با کمباین های متوسط (داخلی) و نیمه سنگین مجهز به هد برداشت کلزا، به ازای هر هکتار مبلغ ۲ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال و با کمباین های سنگین(وارداتی) مجهز به هدبرداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال خواهد بود.

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: هر گونه تغییر در قیمت های فوق فقط با توافق کشاورز و کمباین‌دار انجام می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.