آخرین اخبار : 

باشگاه فرهنگی،ورزشی غدیرباغان

باشگاه فرهنگی ورزشی غدیرباغان

هیئت مدیره : خسروملایی،محمدپرواس،ابوذرزارعی،حسن رخشنده نژاد،عباس رخشنده نژاد

مدیرعامل: عباس رخشنده نژاد

سرپرست: حسین رخشنده نژاد

روابط عمومی:حبیب ملایی

تأسیس: ۱۳۸۸

شکل گیری:

 بنابه درخواست جوانان وعلاقه مندان روستای باغان به فعالیتهای فرهنگی و ورزشی،که هرکدام دررشته ای فعالیت میکردند وبرای کشف استعداد دربین جوانان محله ها که قبلاًخود اقدام به تشکیل گروههای مجزای هنری یاتیمی ورزشی میکردند که بعضاً بانامهای مختلفی درمسابقات درون شهری وبرون شهری شرکت می نمودند؛این باشگاه باهدف متمرکزکردن ومدیریت بهتر این مسابقات توسط عباس رخشنده نژاد وبامشورت وهمکاری همه عوامل گروهها وتیمهای فعال در روستای باغان تشکیل گردید.

اقدامات اولیه تأسیس باشگاه توسط آقای عباس رخشنده نژادانجام گرفت وپس ازطی کارهای لازم درمورخه ۱۵ آذر ۱۳۸۸مقارن با سالروز واقعه بزرگ غدیرافتتاح وبه همین مناسبت نام باشگاه غدیرنامیده شد.

فعالیتها: 

این باشگاه پس از شکل گیری با تشکیل کارگروه رشته های مختلف ازهنر وورزش وبرگزاری مسابقاتی مانند: فوتبال، فوتسال،والیبال،دوومیدانی،شنا،تنیس،شطرنج بین جوانان فعالیت های خود را رسماً شروع کرد که عناوین ومقام های مختلفی راتاکنون کسب نموده و درآرشیو افتخارات باشگاه موجود میباشد.
ghadir3ghadir4

  آرم ولوگوی باشگاه:

 

ghadir2

به دلیل اینکه نام باشگاه غدیرمیباشد؛درآرم ولوگوی باشگاه ازتصویرشمشیر ذوالفقار حضرت علی (ع)استفاده شده است وحلقه های بالای آرم به منظورحلقه اتحاد بین محله های باغان ازقبیل:حیدرآباد،نودرار،تل آخره،قلعه کهنه،قلعه سرخ، چهارده معصوم و…میباشد. نخل وآب نیز نمادی ازطبیعت باغان است که تشکیل شده ازآبهای روان ونخلهای سربه فلک کشیده.

باتشکر ازهمکاری آقایان حسن و عباس رخشنده نژادوحبیب ملایی باسایت باغان سبزدرجهت گردآوری این مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.