آخرین اخبار : 

بازدیدازرونداجرای طرح هادی روستای دهوک/افتتاح طرح هادی روستای حناشور و بازدید از روند اجرای بوستان امید روستای حناشور/گزارش تصویری

بازدید فرماندارشهرستان دشتی،بخشداربخش شُنبه وطسوج و تعدادی ازمسئولین شهرستان دشتی از روند اجرای طرح هادی روستای دهوک،افتتاح طرح هادی روستای حناشور و بازدید از روند اجرای بوستان امید روستای حناشور با اعتبار سی و پنج میلیون تومان

IMG-20160720-WA0021-baghan.irIMG-20160720-WA0002-baghan.irIMG-20160720-WA0005-baghan.irIMG-20160720-WA0007-baghan.irIMG-20160720-WA0009-baghan.irIMG-20160720-WA0023-baghan.irIMG-20160720-WA0025-baghan.irIMG-20160720-WA0028-baghan.irIMG-20160720-WA0029-baghan.irIMG-20160720-WA0030-baghan.irIMG-20160720-WA0026-baghan.irIMG-20160720-WA0033-baghan.irIMG-20160720-WA0027-baghan.irIMG-20160720-WA0034-baghan.irIMG-20160720-WA0036-baghan.irIMG-20160720-WA0035-baghan.irIMG-20160720-WA0037-baghan.irIMG-20160720-WA0038-baghan.ir

برای دیدن تصاویر دراندازه واقعی روی آن کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.