آخرین اخبار : 

عمده فعالیتهای اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی بوشهر درباغان

۱__۷۴۲۳b62dاردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ازتاریخ۱شهریورماه به مدت ۱۰روزتحت عناوین زیر در روستای باغان شهرستان دشتی به فعالیت می پردازد:

۱-فعالیت های آموزشی
*کلاس های هنری(خطاطی،خیاطی،سرود،تئاتر)
*کلاسهای قرآن و اندیشه اسلامی
*مشاوره تحصیلی وکلاسهای آموزشی بهداشتی
۲-فعالیتهای فرهنگی
*کمک در راه اندازی دارالقرآن کریم
*نشست های فرهنگی
*نمایشگاه فرهنگی هنری
۳-برقراری درمانگاه تخصصی

*باحضورمتخصصان:

داخلی،زنان،ارتوپد،قلب،دندانپزشک،داروخانه وباحضورپزشک عمومی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.