آخرین اخبار : 

به مناسبت هفته دولت دهیاری باغان لیستی ازفعالیتهای خود رامنتشرکرد

به مناسبت هفته دولت دهیاری باغان لیستی ازپروژه های اجرایی شده ازشهریورماه سال ۱۳۹۳تاکنون درسطح روستا یامحدوده منتسب به روستا
رامنتشر ونسخه ای از آن رابرای انتشار دراختیارسایت باغان سبز قرار داد:
۱-افتتاح مدرسه شهدای بانک رفاه توسط اداره کل نوسازی مدارس
۲-نصب برجهای نوری درمحلات روستا توسط دهیاری باغان به مبلغ۴۲۰میلیون ریال
۳-اجرای طرح هادی در روستا توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی بامبلغ۹۱۰۰میلیون ریال
۴-برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی توسط دهیاری و آموزش وپرورش با هزینه۷۰میلیون ریال
۵-اجرای آسفالت خیابان شهیدرضایی توسط دهیاری بابودجه۹۶۰میلیون ریال
۶-نصب وسایل بازی و پارکی بامبلغ۱۱۰میلیون ریال توسط دهیاری
۷-درختکاری معابر روستا بامبلغ۸۰میلیون ریال توسط دهیاری
۸-رنگ آمیزی سنگ جدول معابر روستا باهزینه۶۰میلیون ریال توسط دهیاری
۹-احداث۲۰۰۰مترمربع بوستان امیدبامجری گری بنیادمسکن انقلاب اسلامی
۱۰-احداث زمین فوتبال ساحلی درحاشیه رودمُند وکنار پل فلزی باغان باهزینه ۳۰میلیون ریال توسط دهیاری
۱۱-نصب چندین پایه بنر درنقاط مختلف روستا توسط دهیاری به مبلغ۴۵میلیون ریال
۱۲-خریداری ماشین آتشنشانی توسط دهیاری با آورده۲۲۰میلیون ریال
۱۳-احداث زمین چمن مصنوعی روستا باهزینه۱۹۰۰میلیون ریال توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی
۱۴-اجرای سنگ جدول معابر روستاباطول۱۹۶۰مترتوسط دهیاری باهزینه۷۰۰میلیون ریال
۱۵-نصب وتعویض ترانس در محلات روستابرای رفع مشکل افت ولتاژبرق توسط اداره برق شهرستان دشتی
۱۶-توسعه شبکه برق دربرخی نقاط روستا
۱۷-تقویت روشنایی محوطه چمن مصنوعی روستا بانصب واضافه نمودن چندین برج نوری دراطراف زمین چمن

همچنین آقای ابوذر زارعی دهیارمحترم باغان درگفتگو با باغان سبزافزودند:پروژه های مختلفی درطول دوسال گذشته توسط دهیاری باغان درسطح روستا ومحدوده آن باهزینه کمتراز۵۰میلیون ریال انجام گرفته که دراین لیست به دلیل تعدد آنها عنوان ننموده ایم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.