آخرین اخبار : 

باغان درحال پیشرفت یا پسرفت

درعصری که ارتباطات وفناوری اطلاعات پیشرفت فزاینده ای داشته ودرمحرومترین ودورافتاده ترین نقاط جهان وایران روزبه روزشاهدرونمایی ازامکانات جدیدی هستیم،روستاهایی هستندکه ازحداقل چنین پیشرفتهایی نیزمحرومند؛یکی از این نقاط روستای باغان دشتی استان بوشهرمی باشد.
روستای باغان باوجوداینکه سهم زیادی ازنظرکشاورزی وتولید محصولات صیفی وخارج ازفصلی همچون گوجه فرنگی،بادمجان،فلفل و…را دارا می باشدوهمچنین بدلیل دارا بودن چشمه های آب شیرین،طبیعت بکروجنگل های سرسبز و وسیع یکی ازقطب های مهم گردشگری درشهرستان دشتی واستان بوشهرمحسوب می شود،متاسفانه ازنظرامکانات ارتباطی درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات بسیارمورد کم لطفی وبی مهری مسئولان قرارگرفته است.
روستای باغان درسرشماری رسمی سال۱۳۹۰دارای نزدیک به ۱۵۰۰نفرجمعیت بوده است که تخمین زده می شود بارشدجمعیت وساکن شدن تعدادی ازعشایروکارگران فصلی که به این روستاسرازیرشده اندآمارفعلی آن نزدیک به ۱۸۰۰الی۲۰۰۰نفرباشد.
ازآنجایی که هیچ شبکه ارتباطی اعم ازایرانسل،رایتل وتلفن ثابت در روستای باغان وجودندارد؛تنهاوسیله ارتباطی(ict) این روستاهمراه اول می باشد که آن هم دراکثرنقاط روستابامشکل آنتن دهی مواجه است واین مشکل ازدوهفته گذشته تاکنون بسیارچشمگیرترشده تاجایی که اکثرمردم راناراحت وگلایه مند نموده است.
روزگذشته بنابه درخواست تعدادزیادی ازکاربران سایت باغان سبزجهت پیگیری این مشکل گفتگویی باآقایان احمدرضایی وسیدعبدالمهدی حسینی اعضای فعال شورای اسلامی روستای باغان داشتیم.
img_20160920_215952-baghan-ir
آقای احمدرضایی مسئول پست بانک باغان وعضوشورای اسلامی روستاعنوان نمودند که دربررسی این مشکل رایزنی وصحبتهای زیادی بامسئولین مخابرات(همراه اول) شهرستان دشتی واستان بوشهرداشته ایم ودرتماس های آزمایشی که کارشناسان مخابرات شهرستان با خطوط همراه اول درنقاط مختلف روستا داشته اند این مشکل اذعان شده ودرخواست رفع مشکل وپیگیری آن رابه مسئولین مخابرات استان بوشهرارسال نموده اند.
دراین خصوص آقای احمدرضایی درحضورخبرنگارباغان سبز پس ازچندین بارشماره گیری موفق به برقراری تماس باآقای … یکی ازمسئولین نگهداری موبایل استان گردیدودرخواست علت، بررسی، پیگیری ورفع مشکل آنتن دهی خطوط همراه اول در روستای باغان را نمودندولی درکمال تعجب این مسئول (نگهداری موبایل استان)به صراحت مشکل درشبکه همراه اول روستای باغان رابه شدت رد کرده ودرپاسخ به این سوال که پس علت آنتن دهی ضعیف همراه اول چیست وچه راهکاری دارد؟! عنوان نمودندکه مشکل ازترافیک بالای این خطوط در روستای باغان میباشدومخابرات هیچگونه راهکاری برای رفع این مشکل نداردودرصورتی که خواهان رفع چنین مشکلاتی هستیدباید هزینه ای حدود۲۰۰الی۳۰۰میلیون تومان راپرداخت نماییدتااین مشکل برطرف شود.
حال این سوالات پیش می آیدکه:
جناب…اگرمشکل ازترافیک بالا می باشدچرادرسال قبل درفصل برداشت گوجه فرنگی که مشتریان گوجه فرنگی وکارگران فصلی زیادی ازهمین شبکه استفاده می‌نمودندوتعدادکاربران‌بسیاربیشترازتعدادکنونی بوده چنین مشکلی مشاهده نمی شد؟
اگرقرارباشدمردم بابت ارتقااین شبکه ازجیب خودپرداخت نمایندپس هزینه مکالماتی که پرداخت می شودبه کجامی رود؟

درقانون حقوق مشترکین موبایل که در روزنامه حمایت روز شنبه – ۳۰/۱/۱۳۹۳/س وهمچنین درسایت معاونت حقوقی وامور مجلس در قسمت خدمات نگهداری آورده شده است:
تجهیزاتی که به مشترکان ارایه می‌شود تا بتوانند خدمات را دریافت کنند باید از خدمات نگهداری به طور رایگان یا با هزینه‌ متعارف برخوردار باشد.

براساس گزارش شورای اسلامی ودهیاری باغان کارشناسی مجددبرای بررسی این مشکل درروزهای آینده ازطرف کارشناسان موبایل استان انجام خواهدشد.
کاربران زیادی ازروستای باغان درخواست بررسی وضعیت بدآنتن دهی همراه اول دراین روستارا ازطریق فرم ارسال گزارشات مردمی درسایت همراه اول ارسال نموده اندولی تاکنون هیچ تماسی ازطرف همراه اول درخصوص پاسخگویی به این مشکل دریافت ننموده اند.
تعدادی ازمردم روستانیز عنوان می نمودندکه باوجودارائه انواع سیستمهای ارتباطی واینترنت نسل سوم وچهارم اپراتورهای همراه دربیشترنقاط ایران واستان بوشهر روستای باغان که فقط دارای خطوط همراه اول آن هم باکیفیت آنتن دهی واینترنت همراه بسیارضعیف به نسبت سالهای قبل ویا دیگرنقاط استان وکشوراست بیشتردرحال پسرفت می باشد ونه پیشرفت!

کسانی که بامشکل آنتن دهی در روستای باغان مواجه هستند می توانندبرای ثبت گزارش خودبه این آدرس https://www.mci.ir/report-problems مراجعه نمایند یاباکلیک بر روی لینک زیربه این صفحه مراجعه ودرخواست خودراثبت نمایند.

فرم ارسال گزارشات مردمی

قابل ذکرهست که آنتن دهی شبکه همراه اول در روستای باغان مدتهاست که بامشکل مواجه است ودرچندروزگذشته اختلالات آن هم درآنتن دهی جهت برقراری تماس وهم gprsبسیاربیشترشده است،درحالی که هیچ اپراتور ارتباطی دراین حوزه اعم ازتلفن ثابت،ایرانسل ورایتل پوشش دهی ندارندوتنها امکان ارتباطی مردم این روستاخطوط همراه اول می باشد؛اختلال درآن باعث ناراحتی وگلایه شدیدمردم از مسئولین مربوطه شده است.
امیدواریم مسئولین محترم هرچه سریعترنسبت به بررسی ،دستورات لازم ورفع این مشکل اقدام نمایند.

انتهای پیام/ا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.