آخرین اخبار : 

آتش سوزی جنگل حاشیه رودخانه مندروستای درویشی توسط آتشنشانی باغان مهارگردید/تصاویر

آقای ابوذرزارعی دهیارباغان درگفتگوباباغان سبزگفت:درپی آتش سوزی جنگل حاشیه رودخانه مند روستای درویشی واعلام به آتشنشانی باغان خودروی آتشنشانی باغان دراسرع وقت به محل حادثه اعزام وبه مهارآتش مشغول شدند.
وی افزود: آتش سوزی ساعت۱۸شروع ودرساعت۱۹:۳۰مهارگردید.
تاکنون علت آتش سوزی ومیزان خسارت احتمالی مشخص نشده است.

img-20160926-wa0027-baghan-irimg-20160926-wa0032-baghan-irimg-20160926-wa0033-baghan-irimg-20160926-wa0023-baghan-irimg-20160926-wa0025-baghan-irimg-20160926-wa0026-baghan-irimg-20160926-wa0020-baghan-ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.