آخرین اخبار : 

رودباغان

رودخانه باغان

رودخانه باغان که از رودهای دایمی استان بوشهر است از ریزابه های مند میباشدو ۶۵ کیلومتر طول دارد این رود در مسیر کلی خود که شمال باختری است، از شهرستان جم و دشتی در استان بوشهر می گذرد. حوزه‌ی این رودخانه خلیج فارس است. ارتفاع سرچشمه آن ۸۰۰ متر، ارتفاع ریزشگاه آن حدود ۴۵ متر و شیب متوسط آن ۲/۱ ...