آخرین اخبار : 

پل باغان

پل فلزی باغان/راههای ارتباطی مردم باغان قبل ازساخت آن

پل فلزی باغان ازپل های کف فلزی ارتوتروپیک می باشد که توسط ماشین سازی اراک با مشخصات زیرساخته شده است: مشخصات کلی: دهانه:۷ دهانه ۴۰ متری پیوسته عرض:۴٫۲ متر بارگذاری : براساس نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها ( سازمان برنامه ریزی کشور) مواد: ST52-3 و ST37-2 مطابق استاندارد DIN 17100 اتصالات: پیچ و مهره از فولادهای با استحکام بالا و مطابق استانداردهای ...