آخرین اخبار : 

ارسال خبر و مطلب

دوستان عزیز همه شما می توانیدبعنوان یک نویسنده و خبرنگار برای سایت باغان سبز فعالیت کنید.
نوشته ها،مطالب،مقالات،انتقادات سازنده و اخبار وتصاویرمربوط به روستای باغان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.درهر بار شما مجازبه ارسال ۵تصویرهستید.

لطفا فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید
لطفاتصویری را انتخاب کنید!